temp
temp
temp
temp
temp
temp

ANBI

Stichting Paaspop Klassiek is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) *

1. Naam: Stichting Paaspop Klassiek

2. Fiscaal nummer: 8200.56.868

3. Contactgegevens: Oude Maat 2a, 7136 JL Zieuwent
    Email: info@paaspopklassiek.nl
    Website: www.paaspopklassiek.nl

4. Bestuurssamenstelling:   

Voorzitter Cilia Stortelder
Secretaris Alice Waalderbos
Penningmeester Tonnie Peters

5. Beleidsplan:

Missie en hoofddoelstelling

Stichting Paaspop Klassiek is ontstaan uit een behoefte om naast het aanbod van popmuziek in het paasweekend een klassieke vorm aan te bieden.

Mede door een samenspel van een aantal positieve  factoren is Paaspop Klassiek in 2007 opgericht.

Factoren:

Missie:

Visie:

Stichting Paaspop Klassiek wil in de regio een aanbod creëren van klassieke muziek die voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk moet zijn. Dit kan zijn in de vorm van gratis concerten  of concerten met een lage entree.  Zeker in deze tijden van krimp vinden wij het belangrijk de regio leefbaar te houden en te verbeteren.  Door mensen te  betrekken bij de organisatie (scholen, verenigingen, kerk) willen we de schoonheid van klassieke muziek zo breed mogelijk in de regio aanbieden. (zie ook ideeën voor de toekomst)

Hoofddoelstelling:

Het organiseren dan wel laten organiseren en/of begeleiden van culturele evenementen in het algemeen en het organiseren dan wel laten organiseren en/of begeleiden van evenementen betrekking hebbende op klassieke muziek in het bijzonder, zulks in de breedste zin van het woord.

Meerjarenplan:

Plannen voor de komende jaren:

6. Beloningsbeleid: De bestuurders krijgen geen beloning voor hun activiteiten. Alleen gemaakte onkosten worden vergoed.

7. Doelstelling: De Stichting heeft ten doel:
Het organiseren dan wel laten organiseren en/of begeleiden van culturele evenementen in het algemeen en het organiseren dan wel laten organiseren en/of begeleiden van evenementen betrekking hebbende op klasieke muziek, zulks in de breedste zin van het woord (statuten artikel 2.1)

8. Verslag activiteiten

9. Financiële verantwoording

 

* Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

 

Privé

Jaarlijks bedrag van de periodieke gift - Inkomen belast tegen 52%

 

€ 1.000,00

Aftrekbaar is 125% is (verhoging met een absoluut maximum van EUR 1.250)              

 

€ 1.250,00

Belastingteruggave indien inkomen belast tegen

52%                  

€    650,00

De gift kost u per saldo jaarlijks

35%

€    350,00

 

Jaarlijks bedrag van de periodieke gift - Inkomen belast tegen 42%

 

€ 1.000,00

 

Aftrekbaar is 125% is (verhoging met een absoluut maximum van EUR 1.250)              

 

€ 1.250,00

 

Belastingteruggave indien inkomen belast tegen

42%                  

€    525,00

 

De gift kost u per saldo jaarlijks

48%

€    475,00

 

 

Jaarlijkse bedrag van de eenmalige gift - Inkomen belast tegen 52% 

 

€ 1.000,00

 

Aftrekbaar is 125% is

(verhoging met een absoluut maximum van EUR 1.250)

 

€ 1.250,00

 

Verzamelinkomen is EUR 60.000

Aftrekdrempel is EUR 60 of 1% van verzamelinkomen                   

Aftrekplafond is 10% van verzamelinkomen plus extra aftrek van 25%                         


 

 

€    600,00

€ 6.250,00

 

Belastingteruggave indien inkomen belast tegen (52*650)

52%                  

€    338,00

 

De gift kost u per saldo jaarlijks

66%

€    662,00

Zakelijk

Aftrek bedrijfsgiften ook verruimd
Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag vanaf 2012, in plaats van de tot dan geldende 10 %, liefst 50 % van de fiscale winst bedragen, met een maximum van € 100.000. Voor de vennootschapsbelasting geldt hier een multiplier van 50 %, tot een maximum van € 5.000 per jaar. Er kan maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht.

Het daadwerkelijke fiscale voordeel voor een bedrijf is afhankelijk van de fiscale situatie van het bedrijf.