temp
temp
temp
temp
temp

Stichting PaasPop Klassiek Zieuwent:

Fouten en wijzigingen voorbehouden. Aan deze internetsite kunnen geen enkele rechten ontleend worden. Verzamelde gegevens worden niet voor marketingdoeleinden gebruikt, niet doorverkocht aan derden of ander oneigenlijk doel. Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

 

Organisatie: Stichting PaasPop Klassiek
Ontwerp Site IdeeMedia

Redactie

Paaspop Klassiek

 
Voorzitter Cilia Stortelder  
Secretaris Henk Gerrits  
Penningmeester Tonnie Peters
Bronnen www.zuwent.nl
  www.boerman.org
  www.geschiedenisbus.nl
Fotografie Alex Vreeman www.alexvreeman.nl

Ontwerp affiche en entreebewijs: Vix Art & Design Winterswijk                            www.vix.nu