temp
temp
temp
temp
temp
temp

Vrienden van Stichting Paaspop Klassiek

Stichting Paaspop Klassiek is opgericht in 2008 met als doel: de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion in de Sint Werenfriduskerk in Zieuwent, alsmede de organisatie van klassieke concerten voor een breed publiek ten behoeve van de ontwikkeling en leefbaarheid van het platteland.

 

Ten grondslag aan dit initiatief liggen de volgende ideeën:

- Het culturele aanbod in de gemeente Oost Gelre en regio Achterhoek te verbreden

- Een kwalitatief hoogstaande passie uitvoeren en dit uitbouwen tot een jaarlijkse traditie middels een professionele aanpak

- In contact met regionale  onderwijsinstellingen een koppeling maken met de culturele educatie en zo de jeugd kennis laten maken met de traditie van de Passies.

- Een cross-over bereiken tussen klassiek- en popmuziek, door middel van samenwerking met Stichting PaasPop;  immers in Zieuwent is in hetzelfde weekend een 3-daags popfestival

- Een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het platteland (in het bijzonder de gemeente Oost Gelre) d.m.v. een specifiek klassiek cultureel aanbod

- De juiste dag (Goede Vrijdag), de juiste plek (De Sint Werenfriduskerk met de geweldige akoestiek), de professionele cast maken dit concert in deze regio uniek

Om de reeds gehouden Passies, gebaseerd op bovenstaande ideeën, uit te kunnen bouwen tot een jaarlijkse traditie  is financiële steun van wezenlijk belang.

 

Ter ondersteuning van ons initiatief zoeken wij “Vrienden van” met betrokkenheid en draagvlak bij de ontwikkeling van de Achterhoek

Wij streven ernaar “Vrienden van”  te vinden die jaarlijks een bedrag schenken en wel voor een periode van vijf  jaar.
Aangezien we een ANBI status hebben geeft dit een duidelijk fiscaal voordeel via de Geefwet. (Wilt u optimaal gebruikmaken van uw schenking, dan adviseert de Geefwet een periodieke schenking voor vijf jaar of meer af te spreken)  Particulieren mogen dit bedrag  met 1,25 en bedrijven met 1,5 vermenigvuldigen. (zie rekenvoorbeeld bij ANBI-Geefwet)

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen. Deze zijn volledig aftrekbaar. Zonder tussenkomst van de notaris heeft de belastingdienst het mogelijk gemaakt zo'n overeenkomst tussen u en de begunstigde aan te gaan. Wenst u ons op deze wijze gedurend 5 jaar te steunen ? Via onderstaande link kunt u deze overeenkomst downloaden.

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen. Deze zijn volledig aftrekbaar. Zonder tussenkomst van de notaris heeft de belastingdienst het mogelijk gemaakt zo’n overeenkomst tussen u en de begunstigde aan te gaan. Wenst u ons op deze wijze gedurende minimaal 5 jaar te - See more at: http://www.concertstichting.nl/steun-ons/donatie-gift/#sthash.84HQR4yF.dpuf

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf

Steun ons en daarmee ook de  regio Achterhoek. Een mooi stukje Nederland waar u en wij graag willen wonen en werken, maar vooral ook een regio die actief is op allerlei gebied, waarvan wij een stukje cultuur voor onze rekening nemen.

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen. Deze zijn volledig aftrekbaar. Zonder tussenkomst van de notaris heeft de belastingdienst het mogelijk gemaakt zo’n overeenkomst tussen u en de begunstigde aan te gaan. Wenst u ons op deze wijze gedurende minimaal 5 jaar te
steunen? Vult u dan onderstaande 'overeenkomst' in, print deze uit en stuur het naar het contactadres. - See more at: http://www.concertstichting.nl/steun-ons/donatie-gift/#sthash.84HQR4yF.dpuf
Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen. Deze zijn volledig aftrekbaar. Zonder tussenkomst van de notaris heeft de belastingdienst het mogelijk gemaakt zo’n overeenkomst tussen u en de begunstigde aan te gaan. Wenst u ons op deze wijze gedurende minimaal 5 jaar te
steunen? Vult u dan onderstaande 'overeenkomst' in, print deze uit en stuur het naar het contactadres. - See more at: http://www.concertstichting.nl/steun-ons/donatie-gift/#sthash.84HQR4yF.dpuf
Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen. Deze zijn volledig aftrekbaar. Zonder tussenkomst van de notaris heeft de belastingdienst het mogelijk gemaakt zo’n overeenkomst tussen u en de begunstigde aan te gaan. Wenst u ons op deze wijze gedurende minimaal 5 jaar te
steunen? Vult u dan onderstaande 'overeenkomst' in, print deze uit en stuur het naar het contactadres. - See more at: http://www.concertstichting.nl/steun-ons/donatie-gift/#sthash.84HQR4yF.dpuf
Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen. Deze zijn volledig aftrekbaar. Zonder tussenkomst van de notaris heeft de belastingdienst het mogelijk gemaakt zo’n overeenkomst tussen u en de begunstigde aan te gaan. Wenst u ons op deze wijze gedurende minimaal 5 jaar te
steunen? Vult u dan onderstaande 'overeenkomst' in, print deze uit en stuur het naar het contactadres. - See more at: http://www.concertstichting.nl/steun-ons/donatie-gift/#sthash.84HQR4yF.dpuf

De Concertstichting is aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Uw donatie of gift komt in aanmerking als aftrekpost bij uw belastingaangifte. U mag 1,25 keer het bedrag van uw gedane gift/donatie opvoeren.
Deze extra aftrek wordt toegepast op maximaal € 5.000,- van alle door u aan culturele instellingen gedane giften met in achtneming het zgn. drempelbedrag (1% van uw drempelinkomen).
Deze regeling geldt vooralsnog tot 1 januari 2017.

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen. Deze zijn volledig aftrekbaar. Zonder tussenkomst van de notaris heeft de belastingdienst het mogelijk gemaakt zo’n overeenkomst tussen u en de begunstigde aan te gaan. Wenst u ons op deze wijze gedurende minimaal 5 jaar te
steunen? Vult u dan onderstaande 'overeenkomst' in, print deze uit en stuur het naar het contactadres.

Open hier het formulier - See more at: http://www.concertstichting.nl/steun-ons/donatie-gift/#sthash.84HQR4yF.dpuf
Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen. Deze zijn volledig aftrekbaar. Zonder tussenkomst van de notaris heeft de belastingdienst het mogelijk gemaakt zo’n overeenkomst tussen u en de begunstigde aan te gaan. Wenst u ons op deze wijze gedurende minimaal 5 jaar te
steunen? Vult u dan onderstaande 'overeenkomst' in, print deze uit en stuur het naar het contactadres. - See more at: http://www.concertstichting.nl/steun-ons/donatie-gift/#sthash.84HQR4yF.dpuf
Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen. Deze zijn volledig aftrekbaar. Zonder tussenkomst van de notaris heeft de belastingdienst het mogelijk gemaakt zo’n overeenkomst tussen u en de begunstigde aan te gaan. Wenst u ons op deze wijze gedurende minimaal 5 jaar te
steunen? Vult u dan onderstaande 'overeenkomst' in, print deze uit en stuur het naar het contactadres. - See more at: http://www.concertstichting.nl/steun-ons/donatie-gift/#sthash.84HQR4yF.dpuf
Is uw interesse gewekt? Neemt u vrijblijvend contact met ons op. Een van onze bestuursleden bespreekt graag de verschillende opties of download hier de voorwaarden. - See more at: http://www.concertstichting.nl/steun-ons/sponsors/#sthash.T0V0mEue.dpuf

Voor info kunt u contact opnemen: info@paaspopklassiek.nl